Informationsblad och sorteringsguide

Sök svar på dina frågor på hur man sorterar! Det är en sorteringsguide som i första hand berättar hur du sorterar på återvinningscentralen. Men även andra sopor finns med.

Skriv gärna ut

Här kan du skriva ut A4-blad med en sammanfattning av hur man ska sortera hemma. Bladet har fram- och baksida. Den finns på svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Skriv gärna ut ett blad som berättar vad matavfall är. Och ett blad om vad man ska lägga i soppåsen (restavfall). En del sätter upp dem i soprum och delar ut dem till hyresgäster.

Avfallsguiden är ett A4-blad med en översikt för avfallshantering i Hudiksvalls kommun. Här står bland annat schema för hämtning av grovavfall och för bilen som tar emot farligt avfall. Öppettiderna på återvinningscentralerna är anpassade för pandemin sedan vi gjorde bladet.

Bladet har text på både framsidan och baksidan. En gång per år skickas det ut med fakturan för avfallshantering.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till Sorteringsguide
Bildlänk till Karta återvinningscentral
Bildlänk till Beställ påsar

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050