Det är tänt i fönstren i huset som ligger i skogen, allt i vinterskrud.

Beredskap och säkerhet

Hur gör jag mitt hem brandsäkert? Hur klarar samhället en större kris? Vad gör jag om det blir strömavbrott?

Det finns mycket du själv kan göra för att minska risker och förebygga olyckor i ditt hem och för dina närstående. Här hittar du information om bland annat vilka regler om gäller för sotning samt praktiska tips på hur du kan förbereda dig på strömavbrott.

Kommunen har ett övergripande samordningsansvar när det gäller krisberedskap i vårt geografiska område. För att vår viktiga verksamhet ska fungera så bra som möjligt finns beredskap på flera olika nivåer. Från övergripande krisledning till risk- och sårbarhetsanalyser på våra arbetsplatser.

Varningssystem

Det finns olika varningssystem som är en del av befolkningssskyddet:

  • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
  • beredskapslarm
  • flyglarm

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Via ljudanläggningar runt om i landet kan kommunen sända signalerna för flyglarm och beredskapslarm för att varna befolkningen för omedelbar krigsfara eller luftangrepp.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och TV, och ibland utomhussignalen ”Hesa Fredrik”.

VMA används:

  • vid olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller en stor brand
  • vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
  • vid krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammbrott eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Viktigt meddelande-signalen består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. Detta upprepas under minst två minuter. När faran är över hörs en trettio sekunders sammanhängande signal

Systemet testas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl 15. Då behöver du inte göra något mer än att lägga på minnet hur signalen låter så att du känner igen den om det behövs.

Om du hör VMA och det inte är test:

  • gå inomhus
  • stäng dörrar, fönster och ventilation
  • lyssna på lokalradions P4, radio Gävleborg eller titta på text-TV.

Läs mer om varningssystemen på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050