Beredskapsläge med anledning av spridningen av coronaviruset

Publicerad den 1 april 2020

Hudiksvalls kommun gick i dag upp i så kallat beredskapsläge med anledning av spridningen av coronaviruset.

- Det innebär att vi är beredda om läget skulle försämras säger kommundirektör Bengt Friberg. Vi har inlett ett arbete i samtliga förvaltningar med att dels säkra upp bemanningen, dels begränsa smittrisken.

I en kommun finns ett antal samhällsviktiga verksamheter, till exempel hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, vatten och avlopp. De måste alltid fungera, även i ett läge med ökad spridning av coronaviruset.

- Efter de möten vi redan haft känner jag mig trygg med att vi har en bra planering och struktur för att kunna hantera situationen, säger Bengt Friberg. Men vi kommer att nära följa läget och se hur det utvecklar sig.

Inställda praktik- och språkresor

Med anledning av coronavirusets spridning har Bromangymnasiets ledning efter dialog med kommunledningen beslutat att även ställa in kommande praktik- och språkresor, åtminstone fram till 30 april.

Har du frågor om coronaviruset?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050