Beredskapsläge ersätter stabsläge

Publicerad den 30 september 2021

Från och med 1 oktober avslutas stabsläget och ersätts med beredskapsläge.

Beredskapsläge innebär att aktörer internt och externt informeras om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer utvecklingen.

- I och med att smittspridningen är så pass låg och vaccinationsgraden hög kan vi nu övergå i ett läge där vi följer utvecklingen och har beredskap att vidta åtgärder om det skulle dra iväg igen, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050