Eldning utomhus

Varje år sker ett antal incidenter vid eldning utomhus och har man otur kan det gå riktigt illa. Här är några tips för säkrare eldning:

 • Ta reda på väderprognos och brandriskprognos. På www.smhi.se finns en brandriskprognos. Vid hög brandrisk kan det råda eldningsförbud.
 • Se till att du har fungerande släckutrustning, slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor eller liknande.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något går fel.
 • Vattna en skyddszon på några meter kring ytan som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar, de kan spricka.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens avfallscentral.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Kontrollera platsen efter någon timme.
 • Eldning utomhus av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får endast ske om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa. Prata därför med dina grannar innan du eldar utomhus.
 • Undvik att elda på natten eftersom elden då syns på långt håll och människor kan uppfatta att det är eldsvåda
 • Eldning sker på egen risk.
 • Är du osäker, ring räddningstjänsten och be om råd tel 38011.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050