Lediga tomter 

Vill du bygga hus eller etablera företag? Här kan du se våra lediga tomter.

BostadstomterIndustritomter

Utlottning av tomter

Hudiksvalls kommun anordnar tomtlotteri när lämpliga fastigheter finns för ändamålet, till det kan du anmäla ditt intresse om du vill delta i lottdragningen. Datum för nästkommande tomtlotteri uppdateras på denna sida. Senaste lottdragningen genomfördes tisdagen den 8 februari 2022.

Kostar det något?

Att anmäla sig till en tomtlottning kostar 1/100 prisbasbelopp. En reservationsavgift tillkommer på 2 % av köpeskillingen om du efter att ha blivit framlottad vill reservera tomten.