Utlottning av Bostadstomt på Ovanskogsvägen, Idenor

Hudiksvalls kommun säljer en bostadstomt. Tomten ligger på Ovanskogsvägen i Idenor där VA- och fiberanslutning ingår i priset. Tomten fördelas genom lottning.

Hudiksvalls kommun fördelar nya tomter via tomtlottning.

Tidpunkt för lottning: ej fastställd, under våren 2020.

Intressent måste anmäla sig för att delta i lottningen. Mer information och blankett för
anmälan och registrering finns här.

Det går också bra att få information av Marksektionen, tel 0650-19000.

Ansökan

Ansökan ska vara Mark- och exploateringsenheten tillhanda senast
27 februari 2020, klockan 16.00

 

Fastighetsinformation

Fastighet: Idenors-Vi 3:28

Adress: Ovanskogsvägen 18 A

Tomtyta: 2790 kvm

Pris: 500 000 kronor

Teknisk försörjning

VA- och fiberanslutning ingår i priset

Planbestämmelser

Tomten ligger utanför detaljplanerat område

Översikt (tomtens placering)

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050