Marklov

Marklov krävs om du ska schakta, fylla eller väsentligt ändra markens höjdförhållande inom ett område med detaljplan.

Kontakta plan- och bygglovskontoret om du är osäker på om åtgärden är lovpliktig eller inte.

En ansökan om marklov ska innehålla:

  • Skriftlig ansökan
  • Redovisning av befintliga och planerade markhöjder
  • Förslag till kontrollplan
  • Ev. förslag till kontrollansvarig

I övrigt följer handläggningen av marklov samma ärendegång som vid bygglov

Ansökningsblankett

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050