Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva eller flytta en byggnad, eller en del av en byggnad, om byggnaden är belägen inom detaljplan.

Vid handläggningen prövas om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis kulturhistoriska värden.

Byggnader som får uppföras utan bygglov, får också rivas utan rivningslov.
Kontakta plan- och bygglovskontoret om du är osäker på om rivningsåtgärden kräver lov eller inte.

Att ansöka om rivningslov

En ansökan om rivningslov ska innehålla:

  • Skriftlig ansökan
  • Situationsplan och andra ritningar på den byggnad som ska rivas
  • Förslag till kontrollplan avseende rivning
  • Ev. förslag till kontrollansvarig

I kontrollplanen för rivning är det lämpligt att lägga fokus på vilka material som finns i byggnaden, och hur materialet ska tas omhand.

I övrigt följer handläggningen av rivningslov samma ärendegång som vid bygglov.

Ansökningsblankett

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050