Djur

Djur är till stor glädje för många människor, men ibland upplevs de som störande. Har du frågor eller vill anmäla att du störs av djur kontakta Norrhälsinge miljökontor.

Norrhälsinge miljökontor utför även regelbundet miljötillsyn på större lantbruk och hästgårdar. Vi tittar då på gödselhantering, avfallshantering, använding av bekämpningsmedel och lagring av kemikalier mm.

Vart kan jag vända mig om jag vet att djur far illa?

Om du misstänker att djur far illa ska du istället kontakta Länsstyrelsen i Gävleborg Även frågor som rör tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen, till exempel starta och driva hunddagis eller zoobutik hanteras av länsstyrelsen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

  • Norrhälsinge miljökontor

    miljokontoret@hudiksvall.se

    0650-190 00

    Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

    Vår telefontid till handläggare är kontorstid vardagar. Vår telefontid till administratörer är vardagar mellan 10-12. Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050