Vem sköter vägen?

Vägnätet består av allmänna vägar och enskilda vägar. De allmänna vägarna kan vara statliga eller kommunala.

I kartan ovan kan du se vem som är väghållare i olika delar av kommunen. Röda linjer visar statliga vägar, blå linjer visar kommunala vägar och gröna linjer visar enskilda vägar.

Statliga vägar

Enskilda vägar

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna som har ansvar för de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller organisationer. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050