Luft och vatten

Luften i Hudiksvalls kommun är generellt sett bra, utanför tätorterna och en bit från de stora trafiklederna är det låga halter av luftföroreningar. Förhöjda halter av kvävedioxid och bensen kan ses i Hudiksvalls tätort. Även i en del tätbebyggda villaområden med vedeldning förekommer förhöjda halter av luftföroreningar.

Trenden är att halten av luftföroreningar minskar, halterna i tätorten är dock fortfarande så höga att de kan påverka människors hälsa negativt. Det är därför angeläget att exponering och effekter övervakas och att halterna på sikt minskas så långt som möjligt.

Hudiksvalls kommun har 2012 gått med i regionens luftvårdsförbund och miljökontoret har i och med det slutat att mäta på egen hand. Kontakten med luftvårdsförbundet sker genom kommunekologen som är ansvarig från kommunens sida. Luftvårdsförbundet kommer att utvärdera hur vi ligger till mot miljökvalitetsnormer vad gäller de olika luftföroreningarna.

Luftvårdsförbundet

Östra Sveriges luftvårdsförbund övervakar regionens luftkvalitet.
På deras hemsida finns luftföroreningskartor som beskriver läget för luftkvaliteten.

För mer information om miljökvalitetsnormer, se Naturvårdsverkets webbplats.

Hur mår våra vatten?

Större sjöar, vattendrag och kustområden (ytvatten) samt grundvatten har klassats utifrån vilken ekologisk och kemisk status de har. Information om vilken status vattnet har hittar du på hemsidan för vatteninformationssystem Sverige (VISS). Där kan du söka via kartan eller genom att söka på namn.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Vår telefontid till handläggare är kontorstid vardagar. Vår telefontid till administratörer är vardagar mellan 10-12. Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • Energi- och klimatrådgivning

  energiradgivning@hudiksvall.se

  0650-192 92

  072-202 48 53

  Västra Tullgatan 6B, Hudiksvall

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050