Blomplantering vid ett torg där människor rör sig.

Parker och torg

I Hudiksvalls kommun finns 80 ha parkmark och 390 ha naturmark. Tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel av kommunens parker, planteringar, lekplatser och bollplaner. Kommunen har ett eget växthus och en trädbank.

Visningsträdgården vid Kärleksstigen

I början av Kärleksstigen, som går runt Lillfjärden, finns en visningspark med rosor och perenner.

Torghandel

Har du frågor om torghandel eller vill ansöka om tillstånd?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050