Kattvikskajen

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att skapa möjlighet till omvandling och utveckling av kajområdet Kattvikskajen med nya bostäder, kontor, skola, hotell, restaurang och andra centrumverksamheter. Intentionen är att skapa attraktiva torg-, kaj- och parkområden för allmänheten i ett havs- och centrumnära läge. Byggnadsutformningen ska präglas av variation, uttrycksfullt taklandskap och byggnadsvolymer i måttlig skala. En nutida arkitektur med inspiration från Hudiksvalls byggnadstradition.

Du hittar alla planhandlingar nedan:

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050