Översiktlig planering

Ett av de viktigaste strategiska verktyg som kommunerna har är översiktsplanen.

Översiktsplanen ska ge vägledning för kommunens beslut i frågor som berör användningen av mark och vatten och den byggda miljön, men den ska också förklara kommunens syn på samhällsbyggandet i stort – vad vi har för mål, vad vi tycker är särskilt viktigt och värdefullt att utveckla och bevara i kommunen.

Det är viktigt att planeringen utgår från en helhetssyn, för att åstadkomma ett hållbart samhälle.

Ny översiktsplan på gång

Under 2017 påbörjades ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Här kan du följa arbetet:

Nuvarande översiktsplan

Här hittar du nuvarande översiktsplan. Den beslutades 2008 och gäller tills den nya är klar:

Fördjupade översiktsplaner

Här hittar du våra fördjupade översiktsplaner som handlar om ett speciellt område:

Tematiska tillägg

Här hittar du våra tematiska tillägg till översiktsplanen som handlar om en speciell fråga:

Andra strategiska dokument

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Kontakta kommunen

  Servicecenter och växel

  servicecenter@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-190 00

 • Plan- och bygglovsenheten

  Byggnadsnämnden

  byggnadsnamnden@hudiksvall.se

  0650-193 45

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Under den rådande samhällskrisen önskar vi att du i första hand kontakta oss digitalt. Det underlättar både för dig och oss. Vi kan då på ett effektivare sätt hantera ditt ärende eller fråga.

  • Skicka in dina handlingar till oss via mejl i första hand, framför att välja vanlig post.
  • Mejla oss istället för att ringa.

  Telefontider för bygglovshandläggare
  Tisdagar och torsdagar:

  Telefontid: 10-12

  Telefontider för tillsynshandläggare
  Torsdagar:

  Telefontid: 10-12

   

  Telefontider receptionen

  Telefontid, tisdagar och torsdagar: 10.00-12.00, 0650-193 45

  (lunchstängt 12.00-13.00)

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050