Ny översiktsplan på gång

Hur kan vi utveckla kommunen så att det blir så bra som möjligt för alla? Hur ska det vara att leva i Hudiksvalls kommun 2030? Hur mycket ska staden växa och hur ska hela kommunen utvecklas? Vilka grönområden och platser ska vi vara extra rädd om? Var kan vi bygga bostäder? Hur ska vi ta oss till skola och jobb? Hur ger vi bästa förutsättningar för företagen att växa? Var ska vi leka, träffas, motionera?

Vi gör en plan!

För att utvecklingen ska bli hållbar gäller det att ha en bra plan! Nu har vi börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Hudiksvalls kommun. Vi beräknar att översiktsplanen är klar 2020.

För att vi ska planera rätt för framtiden måste översiktsplanen bygga på verkliga kunskaper och behov som invånarna har. 

Tack till dig som tyckt till om kommunen i dialogkartan!

Mellan 1 november 2018 och 15 februari kunde man tycka till om olika platser i kommunen. Nu är dialogkartan stängd för kommentarer men du kan fortfarande titta på vad andra tyckt.

Bild på dialogkartan med markeringar för bland annat favoritplatser

Vad händer med mina synpunkter?

Alla idéer och synpunkter kommer att sammanställas och kommer användas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Det blir ett viktigt underlag när vi ska forma planen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Kontakta kommunen

  Servicecenter och växel

  servicecenter@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-190 00

 • Plan- och bygglovsenheten

  Byggnadsnämnden

  byggnadsnamnden@hudiksvall.se

  0650-193 45

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Under den rådande samhällskrisen önskar vi att du i första hand kontakta oss digitalt. Det underlättar både för dig och oss. Vi kan då på ett effektivare sätt hantera ditt ärende eller fråga.

  • Skicka in dina handlingar till oss via mejl i första hand, framför att välja vanlig post.
  • Mejla oss istället för att ringa.

  Telefontider för bygglovshandläggare
  Tisdagar och torsdagar:

  Telefontid: 10-12

  Telefon. 0650-193 45

   

  Telefontider för tillsynshandläggare
  Torsdagar:

  Telefontid: 10-12

  Telefon. 0650-193 45

   

  (lunchstängt 12.00-13.00)

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050