Skydd och säkerhet

Hur gör jag mitt hem brandsäkert? Hur klarar samhället en större kris? Vad gör jag om det blir strömavbrott?

Det finns mycket du själv kan göra för att minska risker och förebygga olyckor i ditt hem och för dina närstående. Här hittar du information om bland annat vilka regler om gäller för sotning samt praktiska tips på hur du kan förbereda dig på strömavbrott.

Kommunen har ett övergripande samordningsansvar när det gäller krisberedskap i vårt geografiska område. För att vår viktiga verksamhet ska fungera så bra som möjligt finns beredskap på flera olika nivåer. Från övergripande krisledning till risk- och sårbarhetsanalyser på våra arbetsplatser.

Viktigt meddelande till allmänheten

VMA "viktigt meddelande till allmänheten" är ett varningssystem som används vid stora olyckor och andra allvarliga händelser när allmänheten omedelbart behöver varnas. Det kan till exempel farliga bränder, gifitga gasutsläpp eller explositionsrisk. Viktigt meddelande-signalen består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. Detta upprepas under minst två minuter. När faran är över hörs en trettio sekunders sammanhängande signal

Systemet testas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl 15. Då behöver du inte göra något mer än att lägga på minnet hur signalen låter så att du känner igen den om det behövs.

Om du hör VMA och det inte är test:

  • gå inomhus
  • stäng dörrar, fönster och ventilation
  • lyssna på lokalradions P4, radio Gävleborg eller titta på text-TV.

Läs mer om viktigt meddelande till allmänheten på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050