Kompletterande byggnadsåtgärder

Ytvattenavledning

I sluttande terräng kan man ibland behöva avleda ytvatten så att det inte överbelastar infiltrationsanläggningen eller markbädden. Det är särskilt viktigt när det finns risk för att grundvattennivån under anläggningen kan komma att stiga för mycket.

Exempel

Illustration: Kompletterande byggnadsåtgärder - bild 1.

Öppet dike.

Illustration: Kompletterande byggnadsåtgärder - bild 2.

Dräneringsledning i grov sand/grus på botten av diket.

Illustration: Kompletterande byggnadsåtgärder - bild 3.

Dräneringsledning i sten/grus på botten av diket och täckt med fiberduk för att förhindra finare fyllnadsmaterial att slamma igen dräneringslagret.

Dränering

Grundvattendränering kan göras för att sänka en för hög grundvattennivå eller för att motverka förhöjning av tillfört spillvatten. Ledningen skall läggas på ett djup som motsvarar den högsta acceptabla grundvattennivån. Dräneringsledningen bör skyddas från igenslamning genom att den omges med grovt grus och eventuellt fiberduk.

Illustration: Kompletterande byggnadsåtgärder - bild 4.

Ytvatten avledning och grundvattendränering kan kombineras i samma schakt.

Illustration: Kompletterande byggnadsåtgärder - bild 5.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Vår telefontid till handläggare är kontorstid vardagar. Vår telefontid till administratörer är vardagar mellan 10-12. Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • VA-enheten

  Växel: 0650-190 00

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050