Kommunalt vatten och avlopp

Hudiksvalls kommun producerar omkring tre miljoner kubikmeter dricksvatten och renar drygt fyra miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år. Ungefär 75 procent av kommunens invånare  är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. 

Som vatten- och avloppsabonnent betalar du en fast avgift, som varierar med antalet lägenheter i en fastighet, och en rörlig avgift, som varierar med vattenförbrukningen. 

Akut vattenläcka?

Om du till exempel har en pågående vattenläcka eller ett avloppstopp på det kommunala ledningsnätet ska du ringa oss.

  • Anmäl akut vattenläcka på tel 0650-190 00, tonval 2. På helger, kvällar och nätter kopplas du vidare till SOS Alarm.

Dricksvattenförsörjning

Hudiksvalls kommuns vatten- och avloppsavdelning producerar omkring tre miljoner kubikmeter dricksvatten varje år. Vi arbetar för att behålla vår goda vattenkvalitet genom uppföljning och ständigt förbättringsarbete.

Avloppsvattenrening

Kommunens vatten- och avloppsavdelning ansvarar för den kommunala avloppsvattenhanteringen. Vi renar omkring fyra miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år.

Underlätta reningen av vattnet genom att bara spola ner sådant som reningsverket kan ta hand om. Cigarettfimpar, snus, tops, läkemedel, lacknafta och andra främmande ämnen hör inte hemma i avloppet!

Ledningsnät

Vatten- och avloppsavdelningen ansvarar för drygt 750 km ledningar i kommunens olika verksamhetsområden. Ungefär hälften är dricksvattenledningar och hälften avloppsvattenledningar.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050