Utsikt från strandkanten över havet med landområden i horisonten.

Vattenskyddsområden

En vattentäkt är en plats där vi hämtar dricksvatten. För att skydda vattnet från föroreningar kan man upprätta ett vattenskyddsområde kring vattentäkten. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler och föreskrifter för att skydda vattnet på både lång och kort sikt.

Reglerna gäller till exempel schaktningsarbeten, spridning av gödsel och hantering av kemikalier och omfattar både privat och yrkesmässig verksamhet inom området.

I Hudiksvalls kommun finns tre vattenskyddsområden. De ligger på Hallstaåsen, i Delsbo och i Edsta. 

Iggesunds vattenverk och vattentäkt har tagits ur bruk och fastställt skyddsområde och tillhörande föreskrifter har upphävts.

Dellensjöarna är viktiga och skyddsvärda ytvattentäkter och Södra Dellen försörjer två kommunala vattenverk med råvatten.

Kartor över vattenskyddsområden:

Blanketter som rör vattenskyddsområden:

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Vår telefontid till handläggare är kontorstid vardagar. Vår telefontid till administratörer är vardagar mellan 10-12. Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • VA-enheten

  Växel: 0650-190 00

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050