Vi söker vikarier till flera områden

Vi står inför en speciell situation. Nu under coronapandemin behöver Hudiksvalls kommun snabbt kunna få in många nya vikarier om det skulle behövas, för att vi ska klara vårt viktiga uppdrag och få samhället att fortsätta fungera – även i dessa tider.

Vi behöver rekrytera nya vikarier till flera av våra verksamheter:

  • Hemtjänst och Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg
  • HVB-hem för ensamkommande ungdomar
  • Gruppboende inom psykiatri och eller funktionsnedsättning
  • Personlig assistans
  • Lokalvård
  • Kostenheten

Läs mer om våra tjänster eller tipsa någon du tycker borde söka!