Förlängt stöd till företag

flygfoto Hudiksvall

Stödpaket till lokala företag förlängs till och med 1 september.

- Coronapandemin har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt. Nu förlänger vi åtgärderna för att mildra konsekvenserna av vikande intäkter för företagen, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.