Fegärde 1:287

Beskrivning

Tomten ligger i ett befintligt villaområde. Närhet till förskola och skola. Nära till idrottsplan och elljusspår.

Fastighetsinformation

  • Fastighet: Fegärde 1:287
  • Adress: Högåsvägen 8, Njutånger
  • Tomtyta: 714 kvm
  • Pris: 90 000 kr

Teknisk försörjning

VA och dagvattens-serviser vid tomtgräns.

Planbestämmelser

Området får enligt detaljplan användas för bostadsändamål i form av fristående enbostadshus med en våning.

Byggyta

  • Friliggande hus: max 235 kvm

Intresseanmälan

Om du är intresserad av den här bostadstomsten kan du göra en intresseanmälan via formuläret här.