Fördjupad översiktsplan Västra hamnen

Hudiksvalls kommun har antagit en fördjupad översiktsplan för Västra hamnen, där Kattvikskajen ingår. I november 2015 vann planförslaget laga kraft.

Antagandehandlingar