Tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS

Vad?

I planen pekar vi ut områden där det finns möjlighet att bygga nära vatten.

Varför?

Hudiksvalls kommun arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt. Om vi på ett klokt och avvägt sätt ger möjlighet att bebygga en mindre del av den strandnära mark som finns i kommunen skapas förutsättningar för utveckling av näringsverksamhet och ett attraktivt boende.

När?

En plan antogs 2014. Ett arbete pågår för att ta fram nya områden.

Läs mer i planen från 2014