Trafikutveckling

Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg gör en gemensam satsning på att utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken i Hudiksvalls kommun och norra Hälsingland.

En starkare kollektivtrafik ökar möjligheten att resa till och från arbete, bostad, service och fritid. Det medför ökade möjligheter för människor att bo kvar eller bosätta sig i Hudiksvalls kommun, ger ett större underlag för olika typer av service och handel och gör det enklare att välja ett hållbart resande.

Ny centrumhållplats

För att satsningen på trafikutveckling ska bli möjlig är rakare, effektivare busslinjer genom staden och en ny centrumhållplats viktiga pusselbitar. Som en konsekvens av satsningen kommer vissa miljöer att förändras, bland annat behöver några parkeringsplatser byggas om, flyttas eller upphöra. Särskilt gäller detta vid Bankgränd där alla platser som försvinner ersätts med nya platser i Järnvägsparken. Förändringarna öppnar för nya pendlarparkeringar i direkt anslutning till järnvägsstationen.

Tätare turer

Resenärerna kommer att märka att det blir tätare turer såväl dagtid som kvällar och helger bland annat på busslinjerna mellan Hudiksvall-Delsbo-Ljusdal och Iggesund-Hudiksvall. Det är en viktig satsning för hela norra Hälsingland och den regionala utvecklingen, som innebär en rejäl utökning både när det gäller stadstrafiken i Hudiksvall där trafikutbudet förbättras med tätare turer och den regionala kollektivtrafiken.