Rubrik

  • 09 september 2021
    Upphandling, hur gör jag?
    Passa på att få kunskaper inom upphandling för att på bästa sätt skapa möjligheter att svara på anbudsförfrågningar. Vi erbjuder nu en digital tr...
  • 15 juni 2020
    Stöd till dig som företagare
    Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt och företagare möter nu olika typer av utma...

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050