Ansöknings-, anmälnings- och tillsynsavgifter - Folköl, tobak och receptfria läkemedel

Fr o m 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. I och med den tar kommunen ut följande avgifter för tobaksförsäljning samt e-cigaretter

Ansöknings- och tillsynsavgifter tobak

Avgift kronor

Ansökningsavgift tobaksvaror

8.000:-

Ändring av tillstånd

6.000:-

Ansökningsavgift vid tillfällig försäljning av tobaksvaror

6.000:-

Tillsynsavgift tobak

4.000:-

Tillsynsavgift av e-cigaretter

1.290:-Tillsynsavgifter - folköl samt receptfria läkemedel

Avgift kronor

Folköl

1.290:-

Receptfria läkemedel

1.290:-


Tillsynsavgiften debiteras en gång per år.

Samtliga taxor räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), avrundat uppåt till jämna tiotal kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att införa utformningen av ovanstående ansöknings- och tillsynsavgifter. Avgiftsnivåerna gäller fr o m 1 juli 2019.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge tillståndsenhet

  tillstandsenheten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-194 34

  Telefon: 0650-198 13

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • Norrhälsinge räddningstjänst

  raddningstjansten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650–380 11

  Besöksadress: Håstaängen, Hudiksvall

 • Plan- och bygglovsenheten

  Byggnadsnämnden

  byggnadsnamnden@hudiksvall.se

  0650-193 45

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Under den rådande samhällskrisen önskar vi att du i första hand kontakta oss digitalt. Det underlättar både för dig och oss. Vi kan då på ett effektivare sätt hantera ditt ärende eller fråga.

  • Skicka in dina handlingar till oss via mejl i första hand, framför att välja vanlig post.
  • Mejla oss istället för att ringa.

  Telefontider för bygglovshandläggare
  Tisdagar och torsdagar:

  Telefontid: 10-12

  Telefontider för tillsynshandläggare
  Torsdagar:

  Telefontid: 10-12

   

  Telefontider receptionen

  Telefontid, tisdagar och torsdagar: 10.00-12.00, 0650-193 45

  (lunchstängt 12.00-13.00)

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050