Ansöknings- och tillsynsavgifter - Serveringstillstånd

Tillståndsenheten 2020

Ansökningsavgifter

(exkl kunskapsprov)

Avgift kronor

Stadigvarande serveringstillstånd / nyansökan och ägarskifte till allmänheten och slutet sällskap

10.000:-

Stadigvarande utvidgat tillstånd / utökad serveringstid

6.000:-

Bolagsändring

6.000:-

Stadigvarande cateringtillstånd

10.000:-

Stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

6.000:-

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

8.000:-

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, och tillsynsavgift. Vid arrangemang som sträcker sig över flera dagar tillkommer 500:- / ytterligare dag

5.500:-


Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till två månader, och tillsyn

9.000:-

Tillfälligt utvidgat tillstånd / utökad serveringstid

3.000:-

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang

4.500:-

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av näringsidkare i tillfällig lokal

2.000:-

Tillfälligt utökat serveringstillstånd till slutet sällskap

1.500:-

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, föreningsfester, personalfester mm i egen regi

1.500:-


Paustillstånd

7.500:-

Tillfälligt paustillstånd till slutet sällskap

3.500:-

Anmälan av serveringslokal vid cateringtillstånd

500:-

Två omskrivningar per person. 1.500 kr x 3

4.500:-


Tillståndsenheten 2020 - Rörlig tillsynsavgift

Rörligig tillsynsavgif, årsomsättning (kr) av alkoholförsäljning

Avgift kronor

0

50.000

500:-

50.001

250.000

2.500:-

250.001

500.000

5.000:-

500.001

1.000.000

10.000:-

1.000.001

2.000.000

11.000:-

2.000.001

3.000.000

12.000:-

3.000.001

4.000.000

16.000:-

4.000.001

5.000.000

20.000:-

5.000.001

6.000.000

21.000:-

6.000.001

7.000.000

24.500:-

7.000.001

8.000.000

28.000:-

8.000.001

<

28.000:-


Tillståndsenheten 2020

Fast tillsynsavgift

Avgift kronor

Alkoholservering till allmänheten öppet till kl 00.00

1.200:-

Alkoholservering till allmänheten öppet till kl 01.00

2.000:-

Alkoholservering till allmänheten öppet efter kl 01.00

3.000:-

Alkoholservering stadigvarande till slutna sällskap

1.200:-

Tillsynsavgiften debiteras en gång per år i samband med att restaurangrapporten skickas in till kommunen.

Tillsynsavgiften debiteras en gång per år.

Tillståndsenheten - Nytt för 2020

Påminnelseavgift för försenad restaurangrapport

Avgift kronor

1-14 dagar

1.500:-

15-30 dagar

3.000:-

Efter 30 dagar debiteras högsta tillsynsavgift

28.000:-


Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 att införa utformingen av ovanstående ansöknings- och tillsynsavgifter. Avgiftsnivåerna gäller fr.o.m. 1 januari 2019.

Nytt för 2019 är att det kommer att tas ut en påminnelseavgift för försenad restaurangrapport.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge tillståndsenhet

  tillstandsenheten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-194 34

  Telefon: 0650-198 13

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • Norrhälsinge räddningstjänst

  raddningstjansten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650–380 11

  Besöksadress: Håstaängen, Hudiksvall

 • Plan- och bygglovsenheten

  Byggnadsnämnden

  byggnadsnamnden@hudiksvall.se

  0650-193 45

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Under den rådande samhällskrisen önskar vi att du i första hand kontakta oss digitalt. Det underlättar både för dig och oss. Vi kan då på ett effektivare sätt hantera ditt ärende eller fråga.

  • Skicka in dina handlingar till oss via mejl i första hand, framför att välja vanlig post.
  • Mejla oss istället för att ringa.

  Telefontider för bygglovshandläggare
  Tisdagar och torsdagar:

  Telefontid: 10-12

  Telefontider för tillsynshandläggare
  Torsdagar:

  Telefontid: 10-12

   

  Telefontider receptionen

  Telefontid, tisdagar och torsdagar: 10.00-12.00, 0650-193 45

  (lunchstängt 12.00-13.00)

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050