Försäljning av tobak

För att sälja tobak ska en ansökan göras till kommunen och tillstånd beviljas innan försäljning får påbörjas”. ”I Hudiksvalls kommun är det från och med 1 juli 2019 Norrhälsinge tillståndsenhet som tar emot och utreder ansökan”. Blankett för ansökan finns under rubriken Åldersgräns 18 år och skyltning längre ner.

För försäljning av folköl och e-cigaretter ska en anmälan göras till kommunen. Försäljning får påbörjas när anmälan är gjord.

Åldersgräns 18 år och skyltning

Från och med 1 juli 2019 är det en ny tobakslag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär att det blir tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Det innebär att alla som vill sälja tobak måste ansöka, oavsett om man redan säljer tobak eller om man är ny. När ansökan inkommit gör kommunen en lämplighetsprövning där bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av brottslig belastning utreds.

Den som säljer tobak ska förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år, annars får tobaken inte lämnas ut. Vid tveksamhet om en köpares ålder bör legitimation begäras om personen ifråga ser ut att vara under 25 år. Tobak får heller inte lämnas ut om det finns särskild anledning att tro att den ska lämnas vidare till någon som inte fyllt 18 år (så kallad langning).

Skylt om åldersgränsen 18 år ska placeras tydlig och klart synbar, normalt i anslutning till kassan.

Egentillsyn

Den som säljer tobak är skyldig att utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen samt utarbeta ett program för egentillsynen. Syftet med egentillsynen är att handlaren ska ha kontroll över tobaksförsäljningen och säkerställa att försäljningen sker i enlighet med tobakslagens bestämmelser. Handlaren är skyldig att se till att personalen har de kunskaper som krävs för att försäljningsreglerna ska följas.

Varningstext och marknadsföring

Tobaksvaror får inte säljas om de saknar giltig svensk varningstext.

Den enda marknadsföring av tobak som får förekomma är måttfulla, kommersiella meddelanden inne på försäljningsstället. Sådan information får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak. Utanför försäljningsstället får ingen tobaksreklam förekomma.

Tillsyn

Tillsynen över att tobaksförsäljningen bedrivs enligt gällande regler utövas av kommunen. I Hudiksvall är det tillståndsenheten på Social- och omsorgsförvaltningen som ansvarar för den. Kommunen genomför även s k provköp med ungdomar fyllda 18 år för att kontrollera att handlarna gör legitimationskontroller för att förvissa sig om att köparen uppnått rätt ålder.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge tillståndsenhet

  tillstandsenheten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-194 34

  Telefon: 0650-198 13

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • Norrhälsinge räddningstjänst

  raddningstjansten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650–380 11

  Besöksadress: Håstaängen, Hudiksvall

 • Plan- och bygglovsenheten

  Byggnadsnämnden

  byggnadsnamnden@hudiksvall.se

  0650-193 45

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall


  Besöks- och telefontider för bygglovshandläggare
  Tisdagar och torsdagar:

  Telefontid: 10-12
  Besökstid: 13-15

  Besöks- och telefontider för tillsynshandläggare
  Torsdagar:

  Telefontid: 10-12
  Besökstid: 13-15


  Besöks- och telefontider receptionen

  Telefontid, tisdagar och torsdagar: 10.00-12.00, 0650-193 45
  Besökstid, alla vardagar: 09.00-15.00

  (lunchstängt 12.00-13.00)


  Eventuella ändringar i öppet- och telefontider kan ses på sidan Bygga!

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050