Hantering av brandfarliga och explosiva varor

Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.

Vilka brandfarliga varor behöver tillstånd?

Hantering av större mängder brandfarlig vara är tillståndspliktig. Tillståndet söks hos räddningstjänsten. Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken typ av verksamhet du bedriver, vilken vara och vilken mängd.

Behövs tillstånd för brandfarliga varor i hemmet?

Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv – som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändelser sker. Om olyckan är framme blir konsekvenserna ofta allvarliga. Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor.

Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken vara och vilken mängd.

Hur ansöker jag om hantering av brandfarliga varor?

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning krävs att det inlämnade underlaget är tillräckligt. Du får gärna samråda med oss innan du lämnar in din tillståndsansökan eller om du vill veta mer.

Har du en ny anläggning är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.

Vilka explosiva varor kräver tillstånd?

Tillstånd för användning, förvaring och handel med explosiva varor prövas av räddningstjänsten.

Tillstånd till övrig hantering av explosiva varor såsom tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning samt användning, förvaring och försäljning som sker i anslutning dessa hanteringar prövas av MSB. MSB prövar även tillstånd till förvaring på fasta platser inom Försvarsmaktens verksamheter. Tillstånd för gränsöverskridande överföring, import och export av explosiva varor prövas också av MSB.

Hur ansöker jag om hantering explosiva varor?

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning krävs att det inlämnade underlaget är tillräckligt. Du får gärna samråda med oss innan du lämnar in din tillståndsansökan eller om du vill veta mer.

Har du en ny anläggning är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge tillståndsenhet

  tillstandsenheten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-194 34

  Telefon: 0650-198 13

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Vår telefontid till handläggare är kontorstid vardagar. Vår telefontid till administratörer är vardagar mellan 10-12. Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • Norrhälsinge räddningstjänst

  raddningstjansten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650–380 11

  Besöksadress: Håstaängen, Hudiksvall

 • Plan- och bygglovsenheten

  Byggnadsnämnden

  byggnadsnamnden@hudiksvall.se

  0650-193 45

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Boka en tid för personlig rådgivning via vår e-tjänst:

  Länk till e-tjänst för tidsbokning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

   

  Telefontider för bygglovshandläggare (drop-in tider)
  Tisdagar och torsdagar kl.
  10-12

  Telefon: 0650-193 45

   

  Telefontider för tillsynshandläggare (drop-in tider)
  Torsdagar kl.
  10-12

  Telefon: 0650-193 45

   

  (lunchstängt 12.00-13.00)

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050