Lotteritillstånd

Enligt spellag (2018:1138) krävs tillstånd för att anordna lotteri. Ansökan om lotteritillstånd i Hudiksvalls kommun görs hos tillståndsenheten på Kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökningsblankett med anvisningar finns här nedan.

Registreringslotteri

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier enligt Spellagen 6 kap. 9 § och gäller under en femårsperiod. Under den perioden kan föreningen anordna flera lotterier under förutsättning att insatsernas sammanlagda belopp inte överstiger 33 och 1/3 prisbasbelopp. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för.

Registreringsavgift

  • En registreringsavgift på 600 kronor kommer att faktureras föreningen när tillstånd utfärdas

Varje lotteri redovisas till kommunens lotterihandläggare.

Vem kan få tillstånd?

Tillstånd att anordna lotteri kan ges till ideella föreningar som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet, inte vägrar någon inträde som medlem och som för sin verksamhet behöver lotteriinkomster. Föreningen ska ha antagna stadgar och en vald styrelse. Ideell förening som syftar till att främja medlemmars ekonomiska intressen kan inte få tillstånd.

Lotterier som inte kräver tillstånd

Under vissa förutsättningar kan lotteri anordnas utan tillstånd.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050