Anvisningar, ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten

Anvisningar för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan görs hos Tillståndsenheten, Hudiksvalls kommun. Denna ska vara korrekt ifylld och undertecknas av behörig firmatecknare för det bolag eller motsvarande som ska driva rörelsen. Är sökanden ett bolag ska en kopia på registreringsbeviset bifogas.

Faktura på ansökningsavgiften skickas från kommunen och ska betalas i samband med ansökan. Handläggningen av ärendet påbörjas då avgiften inkommit till kommunen.

Enligt Alkohollagen (2010:1622) får serveringstillstånd meddelas den som visar att han är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället uppfyller vissa krav. Med lämplig avses att sökanden är ekonomiskt och personligt skötsam samt har kunskaper om alkohollagstiftningen. Det senare ska fastställas genom kunskapsprov som visar att sökanden tillgodogjort sig kunskaper motsvarande de som en utbildning enligt normen i Måldokument för restauratörsutbildning (Alkoholinspektionen 2000:3) ger. Kunskapsprovet genomförs hos Hudiksvalls kommun.

Vid prövning av serveringstidens längd ska miljöförvaltningens och polismyndighetens bedömning ha stor betydelse. Bland annat följande punkter utgör en grund för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten:

 • Miljöförvaltningens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda
 • Lagad mat ska kunna tillhandahållas
 • Servering av alkoholdrycker ska avslutas senast klockan 01.00
 • Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras

Följande bilagor ska lämnas tillsammans med komplett ifylld ansökan:

 • Kopia av hyres- och arrendekontrakt avseende serveringslokalerna.
 • Beskrivning av tillställningen och förslag till matsedel. Förutsättning för serveringstillstånd är att lagad mat kan tillhandahållas.
 • Kopia av den ansökan om offentlig tillställning som inlämnats till polismyndigheten.
 • Anmälan om serveringsansvarig personal vid serveringstillfället.

Ansökan skickas till

Hudiksvalls kommun
Social och omsorg
Tillståndsenheten
824 80 Hudiksvall

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge tillståndsenhet

  tillstandsenheten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-194 34

  Telefon: 0650-198 13

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Vår telefontid till handläggare är kontorstid vardagar. Vår telefontid till administratörer är vardagar mellan 10-12. Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • Norrhälsinge räddningstjänst

  raddningstjansten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650–380 11

  Besöksadress: Håstaängen, Hudiksvall

 • Plan- och bygglovsenheten

  Byggnadsnämnden

  byggnadsnamnden@hudiksvall.se

  0650-193 45

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Boka en tid för personlig rådgivning via vår e-tjänst:

  Länk till e-tjänst för tidsbokning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

   

  Telefontider för bygglovshandläggare (drop-in tider)
  Tisdagar och torsdagar kl.
  10-12

  Telefon: 0650-193 45

   

  Telefontider för tillsynshandläggare (drop-in tider)
  Torsdagar kl.
  10-12

  Telefon: 0650-193 45

   

  (lunchstängt 12.00-13.00)

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050