Anvisningar, ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap NI

Anvisningar för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap (näringsidkare)

Ansökan görs hos tillståndsenheten, Hudiksvalls kommun. Denna ska vara korrekt och komplett ifylld. Är sökanden ett bolag ska en kopia på registreringsbeviset bifogas. Ansökan ska undertecknas av behörig person.

Handläggning påbörjas då avgiften har inkommit till kommunen och handlingarna i övrigt är kompletta.

 • Tillställningen ska beskrivas. Det är viktigt att det framgår av vilken anledning sällskapet ska betraktas som slutet sällskap, t ex inbjudna gäster, medlemmar i viss förening osv. Då det är ett krav att lagad mat ska finnas vid all servering av alkohol ska sökanden tala om hur detta krav uppfylls genom att ange matsedel
 • Kontrakt på nyttjanderätt över lokalen ska bifogas ansökan.

Enligt Alkohollagen (2010:1622) får serveringstillstånd meddelas den som visar att han är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället uppfyller vissa krav. Med lämplig avses att sökanden är ekonomiskt och personligt skötsam samt har kunskaper om alkohollagstiftningen. Det senare ska fastställas genom kunskapsprov som visar att sökanden tillgodogjort sig kunskaper motsvarande de som en utbildning enligt normen i Måldokument för restauratörsutbildning (Alkoholinspektionen 2000:3) ger. Kunskapsprovet genomförs hos Hudiksvalls kommun.

Ansökan skickas till

Hudiksvalls kommun
Social och omsorg
Tillståndsenheten
824 80 Hudiksvall

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge tillståndsenhet

  tillstandsenheten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-194 34

  Telefon: 0650-198 13

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Vår telefontid till handläggare är kontorstid vardagar. Vår telefontid till administratörer är vardagar mellan 10-12. Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • Norrhälsinge räddningstjänst

  raddningstjansten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650–380 11

  Besöksadress: Håstaängen, Hudiksvall

 • Plan- och bygglovsenheten

  Byggnadsnämnden

  byggnadsnamnden@hudiksvall.se

  0650-193 45

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Boka en tid för personlig rådgivning via vår e-tjänst:

  Länk till e-tjänst för tidsbokning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

   

  Telefontider för bygglovshandläggare (drop-in tider)
  Tisdagar och torsdagar kl.
  10-12

  Telefon: 0650-193 45

   

  Telefontider för tillsynshandläggare (drop-in tider)
  Torsdagar kl.
  10-12

  Telefon: 0650-193 45

   

  (lunchstängt 12.00-13.00)

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050