Ledig industrimark i Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun kan erbjuda industrimark med varierande lägen passande för olika verksamheter, vissa områden i attraktiva skyltlägen. Områdenas olika karaktär skapar förutsättningar för olika verksamheter att trivas och utvecklas. Förutom i centralorten Hudiksvall finns det lediga industritomter i Delsbo och Iggesund.

Ledig industrimark som kommunen har till försäljning läggs ut på objektvision, som är en oberoende marknadsplats. Därför länkas du direkt till objektvisions hemsida när du klickar på något av våra objekt nedan.

Hittar du ett objekt som du är intresserad av fyller du i intresseanmälan som finns i vänsterspalten, därefter kontaktar vi dig.

Hur stora är områdena

Områdena för industrimark varierar i storlek. Vissa områden kan styckas av i lämplig storlek medan vissa områden är mer lämpliga för utökning av befintlig industri.

Vilken typ av industri

Vad som får byggas regleras i detaljplanen för respektive område. Begränsningar kan finnas för byggnadshöjder, användningssätt, in- och utfart och största byggnadsarea m m.