Sommarpraktik, feriearbete för skolungdom

Anmäl för att ta emot sommarpraktikanter 2017 här:

Anmälan för arbetsplatser, kommunala platser och föreningar

Anmälan för fotbollsskolor, endast fotbollsskolor.

Anmälan för arbetsplatser, kommunala platser och föreningar

Här nedanför finns det information som kan vara bra, det finns även möjlighet att skriva ut blanketter.

Sommarpraktik är lön för högst 75 timmar på kommunala arbetsplatser och i ideella föreningar.

Kvälls- och helgarbete, Arbetsmiljö

Kvälls- och helgarbete kompenseras med tid. Detta gäller:
Veckoslutsarbete, fredagkväll, lördag och söndag räknar man 30 minuter på varje arbetad timme.

Exempel: arbetar jag 5 timmar på en lördag, får jag tillgodoräkna mig 2,5 timme extra (totalt 7,5 timmar arbetad tid). Samma regler gäller kvällsarbete efter klockan 19. Läs också "Så får barn och ungdomar arbeta" här nedan.  Kom ihåg rätten till 36 timmars veckovila vid helgarbete.

Läs mer om anställning av minderåriga

Sommarpraktikanterna arbetar inte midsommarafton. Om midsommarafton infaller under sommarpraktikens period så arbetas timmarna in genom att de läggs ut under perioden. Detta görs i samråd mellan handledare och sommarpraktikant. Periodens timmar ska alltid vara 75 timmar om det är full närvaro.

Utdrag från polisens belastningsregister, inom barnomsorg och skola

Alla ungdomar som ska arbeta inom kommunens barnomsorg och skola som sommarpraktikant, behöver ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdragen lämnas till förskolan eller skolan.

Tidrapportering

Midsommaraftons timmar måste fördelas ut på andra veckodagar.

Uppföljning

Vid sjukdom

Vid sjukdom arbetas timmarna in i första hand om det är möjligt. Då skriver sommarpraktikanten sjuk den aktuella dagen och anger inarbetad tid på den aktuella dagen eller dagarna på tidrapporten. Vill man kan man ge en förklaring på varför man fyllt i på ett visst sätt.

I de fall då det inte går att arbeta in frånvaro så ska en frånvaroanmälan göras på blanketten "Frånvaro"

I dessa fall fyller man i sjuk på den aktuella dagen på tidrapporten. Sommarpraktikanten får då en karensdag och de övriga dagarna fullt betalt. Läkarintyg from den 8:e dagen krävs. Frånvaron och eventuellt läkarintyg skickas in tillsammans med tidrapporten efter avslutad period till

Hudiksvalls kommun
Lönekontoret
Trädgårdsgatan 4
824 80 Hudiksvall

Löneutbetalningsdatum 2017

  • Utbetalning den 27 juni
  • Utbetalning den 27 juli
  • Utbetalning den 25 augusti

Tidrapporten måste finnas på kommunens lönekontoret ca en och en halv vecka före ordinarie utbetalningsdag.