Framtidens utmaningar

Minskade kostnader genom effektivisering. Men också ökad kundnytta, förbättrad kvalitet och enhetlighet. Så kan man sammanfatta vår gemensamma utmaning, som varken är enkel eller smärtfri – men nödvändig.

- Tittar vi några år framåt växer inte längre skatteunderlaget, tvärtom blir det en snabb inbromsning, säger kommunchef Bengt Friberg. Anledningen är att andelen personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som vi får en allt äldre befolkning. Det innebär att vi i kommunen får mindre pengar i budgeten samtidigt som behovet av till exempel vård och omsorg ökar. Pengarna räcker helt enkelt inte till!

Att bara höja skatten så mycket som behövs är inte rimligt. Ska kommunen klara sitt uppdrag och kunna erbjuda välfärdstjänster framöver behöver vi hitta nya smarta sätt att jobba på, en rimligare ambitionsnivå i vissa fall och kanske också sluta med vissa saker, menar Bengt Friberg.

- Jag tror att en del av det vi som kommun gör idag måste invånarna själva ansvara för i framtiden. Vi kommer också att behöva ta alltmer hjälp av tekniken för att klara vårt uppdrag. Den utvecklingen är vi redan inne i. Inom äldreomsorgen pågår flera spännande projekt, bland annat med nattkameror och sensorer kopplade till inkontinensskydd. Genom e-tjänster kan vi frigöra resurser och samtidigt ge bättre service.

Vad händer i Hudik?

Vi är en kommun där det händer mycket. Det byggs bostäder. Våra företag växer mycket och de har en stort behov av arbetskraft. En förutsättning för att kommunen ska vara attraktiv och dra till sig arbetskraft är att det finns bostäder.

 

Hur påverkar omvärlden oss?

Vi är en del av nationen och världen och vi påverkas av det. Det som sker på andra sidan jorden når oss snabbt, inte minst ekonomiskt. Även klimatmässigt är vi en del av något större, vilket också bidrar till att vi behöver förändra oss för att få ett hållbart samhälle.

 

Hur funkar ekonomin?

Kommunens ekonomi skiljer sig inte så mycket från din och min privatekonomi. Vi har inkomster och utgifter och det måste gå i hop varje månad. Ganska enkelt egentligen. Men ändå jättesvårt!

 

Varför går det inte ihop?

Befolkningsutvecklingen påverkar med det ekonomiska läget för kommunen. Vi behöver en balans mellan de som betalar skatt och de verksamheter som kostar mest, men som kanske inte bidrar till de största intäkterna.

 

Hur får vi en hållbar ekonomi?

Vi har ett tufft ekonomiskt läge. Långsiktigt måste vi arbeta med strukturella åtgärder som ger varaktig effekt över tid. Men vi måste också arbeta kortsiktigt med mer aktuta åtgärder för att i närtid minimera obalansen i budgeten.

 

Är digitalisering svaret på allt?

Digitalisering kan vara ett hjälpmedel för att öka kvalitén i verksamheten. Tryggebo äldreboende är en verksamhet i framkant.

 

Ska vi deppa ihop nu då?

Ekonomin är tuff, behoven växer men vi ska hålla fast vid optimismen. Vi som kommun har medarbetare som gör ett fantastiskt arbete varje dag för att bidra till kvalitet. Det vi kan behöva är att vara öppen för andra sätt att tänka, för att kunna forsätta göra viktiga saker för våra medborgare varje dag.


Hur ska vi fixa framtiden?

Vi behöver våga ta nya grepp och våga tänka på nya sätt. Det är helt nödvändigt för att hantera framtidens utmaningar. Att våga ändra våra arbetssätt är det primära och hur kan vi göra det med hjälp av digitala stöd, för att uppnå det vi vill göra?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!




Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050