Lågstadieelever äter lunch i matsalen. En flicka håller i en hårdbrödmacka med smör på i handen och hon har nästan ätit upp maten på tallriken.

Så används skattepengarna

Kommunens ekonomi är en fråga som berör alla som betalar skatt. Våra verksamheter finansieras till största delen av kommunalskatten men också av statsbidrag, skatteutjämning och avgifter. Här kan du skaffa dig en överblick över kommunens ekonomi!

Budget

Hur pengarna ska användas under kommande år slås fast i en budget.

Uppföljning

Vad får vi för pengarna? Det följs upp löpande under året, bland annat i kommunens årsredovisning.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvalls kommun står liksom många andra inför stora utmaningar framöver. Kommunen har därför låtit PwC göra en långsiktig finansiell analys för åren fram till och med 2030. Läs mer i rapporten!

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050