Taxor och avgifter

Mycket av den kommunala servicen finansieras av skattemedel men för vissa saker betalar du taxor och avgifter.

Storleken på de kommunala taxorna och avgifterna bestäms av kommunfullmäktige.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050