Taxor för hushållsavfall och slamtömning

Kommunal avfallshanteringen i Sverige bekostas via abonnemanget som alla fastighetsägare har. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran.

Det är alltså ingen skatt som går till avfallshantering. Kommunal avfallshantering ska inte ge vinst utan målet är att gå plus minus noll.

Grundavgift

Oavsett hur liten eller stor soptunna du har så betalar alla en grundavgift. Lägenheter har en egen nivå på grundavgiften. Villor en annan och fritidshus har också en egen nivå på grundavgiften.

Grundavgiften täcker kostnader för bemannade återvinningscentraler, behandling av grovavfall och farligt avfall. Ekonomi, fakturor, upphandlingar, kommunikation och kundservice, ledning, utveckling och moms.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften påverkar du genom att välja storlek på kärl, hämtningsintervall och om du delar sophämtning med grannar. Avgiften täcker kostnader för insamling, transporter, fordon, drift och underhåll, kärl, påsar, behandling av restavfall och matavfall.

Det finns tre abonnemang att välja bland:

 • Abonnemang matavfall
 • Abonnemang hemkompost
 • Abonnemang 1900-talet

Du väljer storlek

Det finns olika storlekar på kärlet för restavfall, det minsta är 140-liter. Andra storlekar är 190, 240 och 370 liter.

Det bruna kärlet är alltid 140 liter. Det kan inte vara mindre för sopbilen som hämtar har teknik för att lyfta den höjden. Den kan inte vara smalare för då välter den ännu lättare.

Tömning varannan vecka

Standard är att vi tömmer kärlen varannan vecka. De bruna kärlen ska alltid tömmas minst varannan vecka eftersom matavfall inte ska stå längre.

Villaägare som sorterar matavfall (abonnemang matavfall eller abonnemang hemkompost) och har det minsta kärlet för restavfall (140-liter) kan välja att tömma det gröna kärlet för restavfall var fjärde eller var åttonde vecka. Om du bara har sophämtning på sommaren kan du välja var fjärde vecka.

Dela kärl med grannen?

Om du vill dela sophämtning med din granne så behöver ni komma överens om vilket abonnemang ni ska ha. Att dela abonnemang betyder att man delar både en grön tunna för restavfall och en brun tunna för matavfall.

Max tre hushåll kan dela och man ska bo intill varandra. Alla har kvar sin egen grundavgift men man delar på den rörliga avgiften.

Ändra ditt abonnemang

När du vill ändra ditt abonnemang kan du mejla eller ringa Serivececenter.
Servicecenter@hudiksvall.se, 0650-190 00, tonval 2.

Taxan för hushållsavfall

Här finns hela taxorna som pdf. Den nya som gäller från den 1 mars, 2020 och den gamla som gäller fram till dess.

Hemkompost

Villa, abonnemang matavfall, 2020


Båda kärlen töms varannan vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 210 kr/år + rörlig avgift 850 kr/år = 2 060 kr/år
 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 210 kr/år + rörlig avgift 1 269 kr/år = 2 479 kr/år

Hämtning av restavfall var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 210 kr/år + rörlig avgift 385 kr/år = 1 595 kr/år
  Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka

Hämtning av restavfall var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 210 kr/år + rörlig avgift 250 kr/år = 1 460kr/år
  Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka
Hemkompost

Villa, abonnemang hemkompost, 2020


Restavfallet hämtas varannan vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 210 kr/år + rörlig avgift 850 kr/år = 2 060 kr/år

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 210 kr/år + rörlig avgift 1 269 kr/år = 2 479 kr/år

Restavfallet hämtas var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 210 kr/år + rörlig avgift 385 kr/år = 1 595 kr/år

Restavfallet hämtas var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 210 kr/år + rörlig avgift 250 kr/år = 1 460 kr/år
Sopkärl

Villa, abonnemang 1900-talet, 2020


Kärlet töms varannan vecka

 • 140-liters kärl för restavfall + matavfall
  Grundavgift 1 210 kr/år + rörlig avgift 1 445 kr/år = 2 655 kr/år

 • 190-liters kärl för restavfall + matavfall
  Grundavgift 1 210 kr/år + rörlig avgift 2 155 kr/år = 3 365 kr/år
Fritidshus
Hemkompost

Fritidshus, abonnemang matavfall, 2020


Båda kärlen töms varannan vecka under sommarperioden. Vecka 16 - 41 beroende på om du har hämtning jämnt eller ojämnt veckonummer.

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 980 kr + rörlig avgift 425 kr = 1 405 kr/säsong

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 980 kr + rörlig avgift 634 kr = 1 614 kr/säsong

Kärlet för restavfall töms var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 980 kr + rörlig avgift 206 kr = 1 186 kr/säsong
  Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka
Hemkompost

Fritidshus, abonnemang hemkompost, 2020


Kärlet för restavfall töms varannan vecka under sommarperioden. Vecka 16 - 41 beroende på om du har hämtning jämnt eller ojämnt veckonummer.

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 980 kr + rörlig avgift 425 kr = 1 405 kr/säsong

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 980 kr + rörlig avgift 634 kr = 1 614 kr/säsong

Kärlet för restavfall töms var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 980 kr + rörlig avgift 206 kr = 1 186 kr/säsong

Kärlet för restavfall töms var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 980 kr + rörlig avgift 109 kr = 1 089 kr/säsong
Sopkärl

Fritidshus, abonnemang 1900-talet, 2020


Kärlet töms varannan vecka under sommarperioden. Vecka 16 - 41 beroende på om du har hämtning jämnt eller ojämnt veckonummer.

 • 140-liters kärl för restavfall + matavfall
  Grundavgift 980 kr + rörlig avgift 750 kr = 1 730 kr/säsong

 • 190-liters kärl för restavfall + matavfall
  Grundavgift 980 kr + rörlig avgift 1 190 kr = 2 170 kr/säsong

Taxa för tömning av enskilda avloppsanläggningar, 2020

 • 0 - 2  kubikmeter 1 100 kronor
 • 2,1 - 4 kubikmeter 1 340 kronor
 • 4,1 - 6 kubikmeter 1 890 kronor
 • 6,1 - 9 kubikmeter 2 600 kronor

Tömning av köksbrunn i samband med tömning av brunn eller tank 550 kronor.

Om det behövs en längre slang än 20 meter för att tömma din anläggning tillkommer 200 kronor för varje extra 10 meter.

Om du inte vill ha en schemalagd tömning måste du avboka den senast sista arbetsdagen innan aviserad tömningsperiod. Annars debiteras en särskild framkörningsavgift på 750 kr.

Tillkommande avgifter vid ej schemalagd tömning

Nyhet: beställ via e-tjänst så får du 50 kr rabatt!

 • Tömning inom sex arbetsdagar efter beställningsdagen 365 kr/tömning. 
  Beställ via e-tjänst, formulär på webben eller telefon.
 • Akut tömning inom 24 timmar 1 000 kr/tömning. 
  Beställ via e-tjänst eller telefon. Om du beställer efter klockan 12.00 en dag före helgdag så töms tanken före klockan 12 kommande vardag.
 • Akut tömning inom sex timmar 4 500 kr/tömning.
  Beställ via telefonsamtal.
  Vardagar klockan 7.30 - 16.30: Serviccenter på Hudiksvalls kommun, 0650-19 000, tonval 2.
  Övrig tid: Kran & Transport 070-303 39 16.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050