Taxor för hushållsavfall och slamtömning

Kommunal avfallshanteringen i Sverige bekostas via abonnemanget som alla fastighetsägare har. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran.

Det är alltså ingen skatt som går till avfallshantering. Kommunal avfallshantering ska inte ge vinst utan målet är att gå plus minus noll.

Grundavgift

Oavsett hur liten eller stor soptunna du har så betalar alla en grundavgift. Lägenheter har en egen nivå på grundavgiften. Villor en annan och fritidshus har också en egen nivå på grundavgiften.

Grundavgiften täcker kostnader för bemannade återvinningscentraler, behandling av grovavfall och farligt avfall. Ekonomi, fakturor, upphandlingar, kommunikation och kundservice, ledning, utveckling och moms.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften påverkar du genom att välja storlek på kärl, hämtningsintervall och om du delar sophämtning med grannar. Avgiften täcker kostnader för insamling, transporter, fordon, drift och underhåll, kärl, påsar, behandling av restavfall och matavfall.

Det finns tre abonnemang att välja bland:

 • Abonnemang matavfall
 • Abonnemang hemkompost
 • Abonnemang 1900-talet

Du väljer storlek

Det finns olika storlekar på kärlet för restavfall, det minsta är 140-liter. Andra storlekar är 190 , 240 och 370 liter.

Det bruna kärlet är alltid 140 liter. Det kan inte vara mindre för sopbilen som hämtar har teknik för att lyfta den höjden. Den kan inte vara smalare för då välter den ännu lättare.

Tömning varannan vecka

Standard är att vi tömmer kärlen varannan vecka. De bruna kärlen ska alltid tömmas minst varannan vecka eftersom matavfall inte ska stå längre.

Villaägare som sorterar matavfall (abonnemang matavfall eller abonnemang hemkompost) och har det minsta kärlet för restavfall (140-liter) kan välja att tömma det gröna kärlet för restavfall var fjärde eller var åttonde vecka. Om du bara har sophämtning på sommaren kan du välja var fjärde vecka.

Dela kärl med grannen?

Om du vill dela sophämtning med din granne så behöver ni komma överens om vilket abonnemang ni ska ha. Att dela abonnemang betyder att man delar både en grön tunna för restavfall och en brun tunna för matavfall.

Max tre hushåll kan dela och man ska bo intill varandra. Alla har kvar sin egen grundavgift men man delar på den rörliga avgiften.

Ändra ditt abonnemang

När du vill ändra ditt abonnemang kan du mejla eller ringa Serivececenter.
Servicecenter@hudiksvall.se, 0650-190 00, tonval 2.

Taxan för hushållsavfall

Här kan du läsa hela taxan som gäller från årsskiftet 2018/2019.

Hemkompost

Villa, abonnemang matavfall


Båda kärlen töms varannan vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 819 kr/år + rörlig avgift 793 kr/år = 1 612 kr/år
 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 819 kr/år + rörlig avgift 1 090 kr/år = 1 909 kr/år

Hämtning av restavfall var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 819 kr/år + rörlig avgift 397 kr/år = 1 216 kr/år
  Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka

Hämtning av restavfall var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 819 kr/år + rörlig avgift 261 kr/år = 1 080 kr/år
  Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka
Hemkompost

Villa, abonnemang hemkompost


Restavfallet hämtas varannan vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 819 kr/år + rörlig avgift 793 kr/år = 1 612 kr/år

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 819 kr/år + rörlig avgift 1 090 kr/år = 1 909 kr/år

Restavfallet hämtas var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 819 kr/år + rörlig avgift 397 kr/år = 1 216 kr/år

Restavfallet hämtas var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 819 kr/år + rörlig avgift 261 kr/år = 1 080 kr/år
Sopkärl

Villa, abonnemang 1900-talet


Kärlet töms varannan vecka

 • 140-liters kärl för restavfall + matavfall
  Grundavgift 819 kr/år + rörlig avgift 1 163 kr/år = 1 964 kr/år

 • 190-liters kärl för restavfall + matavfall
  Grundavgift 819 kr/år + rörlig avgift 1 620 kr/år = 2 421 kr/år
Fritidshus
Hemkompost

Fritidshus, abonnemang matavfall


Båda kärlen töms varannan vecka under sommareperioden. Vecka 16-41 beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn veckonummer.

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 610 kr + rörlig avgift 570 kr = 1 180 kr/säsong

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 610 kr + rörlig avgift 793kr = 1 403 kr/säsong

Kärlet för restavfall töms var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 610 kr + rörlig avgift 285 kr = 895 kr/säsong
  Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka
Hemkompost

Fritidshus, abonnemang hemkompost


Kärlet för restavfall töms varannan vecka under sommareperioden. Vecka 16-41 beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn veckonummer.

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 610 kr + rörlig avgift 570 kr = 1 180 kr/säsong

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 610 kr + rörlig avgift 793 kr = 1 403 kr/säsong

Kärlet för restavfall töms var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 610 kr + rörlig avgift 285 kr = 895 kr/säsong

Kärlet för restavfall töms var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 610 kr + rörlig avgift 209 kr = 819 kr/säsong
Sopkärl

Fritidshus, abonnemang 1900-talet


Kärlet töms varannan vecka under sommareperioden. Vecka 16-41 beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn veckonummer.

 • 140-liters kärl för restavfall + matavfall
  Grundavgift 610 kr + rörlig avgift 855 kr = 1 465 kr/säsong

 • 190-liters kärl för restavfall + matavfall
  Grundavgift 610 kr + rörlig avgift 1 190 kr = 1 800 kr/säsong

Taxa för tömning av enskilda avloppsanläggningar

 • 0 - 2  kubikmeter 989 kronor
 • 2,1 - 4 kubikmeter 1 218 kronor
 • 4,1 - 6 kubikmeter 1 715 kronor
 • 6,1 - 9 kubikmeter 2 361 kronor

Taxa för tömning av köksbrunn vid ordinarie tömning

 • 477 kronor

Om det behövs en längre slang än 20 meter för att tömma din anläggning tillkommer 159 kronor för varje extra 10 meter.

Om du inte vill ha en schemalagd tömning måste du avboka den senast sista arbetsdagen innan aviserad tömningsperiod. Annars debiteras en särskild framkörningsavgift på 635 kr.

Tillkommande avgifter vid ej schemalagd tömning

 • Tömning inom sex arbetsdagar efter beställningsdagen 243 kr/tömning. 
  Beställ via e-tjänst, formulär på webben eller telefon.
 • Akut tömning inom 24 timmar 1 059 kr/tömning. 
  Beställ via e-tjänst eller telefon. Om du beställer efter klockan 12.00 en dag före helgdag så töms tanken före klockan 12 kommande vardag.
 • Akut tömning inom sex timmar 3 496 kr/tömning.
  Beställ via telefonsamtal.
  Vardagar klockan 7.30 - 16.30:
  Serviccenter på Hudiksvalls kommun, 0650-19 000, tonval 2.
  Övrig tid:
  Sten Olofssons Åkeri AB 0771-19 20 00.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050