Demokrativerkstad – hur funkar kommunens demokrati?

Under 2021 erbjuds skolklasser i årskurs 7-9 och gymnasiet att delta i en demokrativerkstad uppdelat på två tillfällen.

Demokrativerkstaden 2021 är ett pilotprojekt. Vi vill sänka trösklarna till politiken och hoppas att fler unga känner att de vill påverka i kommunen och vet hur de kan göra det. Vi vill också bidra till att skolans kunskapskrav i samhällskunskap nås på ett lättillgängligt sätt.

Här levandegörs den lokala demokratin och elever får möjlighet lära sig mer om kommunen och hur en som ung kan påverka. Deltagarna får även träffa förtroendevalda, politiker, för att prata om aktuella frågor och rollen som förtroendevald. Det hela avslutas med ett rollspel i kommunhuset där eleverna genomför ett kommunfullmäktigemöte.

Demokrativerkstaden består av fyra delar uppdelat på två pass som tar ungefär två timmar var för genomförandet. Klassen kan välja att delta i endast det ena eller båda passen.

Pass 1 – om kommunen och att kunna påverka

Plats

Det här passet sker i klassrummet.

Tid

Tiderna är ungefärliga och kan anpassas något efter klassens schema och önskemål. Under höstterminen 2021 finns följande tider att välja på

 • 13 oktober - förmiddag
 • 13 oktober - eftermiddag
 • 14 oktober - förmiddag
 • 15 oktober - förmiddag

Innehåll

 • Vad är kommunen och vad går pengarna till? Presentation samt grupparbete.
 • Kommunens beslutsprocesser och hur kan unga påverka kommunen. Presentation och workshop utifrån vad deltagarna vill påverka.

Pass 2 - dialog med förtroendevalda samt rollspel, ett kommunfullmäktigemöte

Plats

Kommunhuset, Guldsmeden, Trädgårdsgatan14 Hudiksvall.

Tid

Tiderna är ungefärliga och kan anpassas något efter klassens schema och önskemål. Under vårterminen 2020 finns följande tider att välja på

 • 22 oktober - förmiddag
 • 22 oktober - eftermiddag
 • 27 oktober - eftermiddag
 • 29 oktober - förmiddag

Innehåll

Dialog med förtroendevalda.

 • Vad innebär det att vara förtroendevald? Hur funkar det egentligen? Behöver något förändras för att unga ska vilja delta?
 • Vad tycker eleverna om kommunen? Aktuell fråga från kommunen och/eller från eleverna.

Klassen får genomföra ett möte i kommunfullmäktige. De får tilldelat påhittade partier med olika ideologier. De får ta ställning till medborgarförslag alternativt motioner och prioritera i budgeten.

Rollspelet leds av kommunens demokratistrateg och strateg för social hållbarhet. Ordförande är Henrik Berglund Persson, Social- och omsorgsnämndens ordförande.

Här anmäler du din klass till ett eller båda passen.

Du får en bekräftelse med förberedande material.

Innan vi träffas i demokrativerkstaden är det bra om ni förbereder er i klassen. Här hittar du exempel på information i två filmer och frågeställningar i en ppt-presentation. Använd det som du tycker passar för din klass.

För att delta i pass 1 är det dock viktigt att ni hinner arbeta med att ta fram områden/frågor som eleverna vill påverka. Skicka dessa till

ett par dagar innan passet.

Informationsträff online för den som vill

Den 23 september kl 15:15-15:45.

Kommunens olika verksamheter behöver synpunkter och reflektioner från dig som ung i Hudiksvalls kommun. Därför pågår eller planeras det kontinuerligt träffar kring olika frågor.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050