Synpunkter och klagomål

Frågor och svar angående synpunktshanteringen

Det är viktigt att du känner till att allt du skriver till kommunen blir en allmän handling. Många av våra allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag när allmänna handlingar blir hemliga och sekretessbelagda.

Det går bra att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter och klagomål.

Kanske har du en anhörig som vill lämna in synpunkter, klagomål eller beröm? Inom vissa områden kan du skriva ut en blankett.

Förskola och skola

Funktionsnedsättning

Hälsoskydd

Omsorg, äldreboende och hemtjänst

Socialt stöd och rådgivning

Ja, genom medborgarförslag kan du som medborgare i Hudiksvalls kommun vara med och påverka det som händer i vår kommun.

För att skydda dina personliga uppgifter kan i förekommande fall handlingen eller delar av den sekretessbeläggas, enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050