Synpunkter och klagomål

Synpunkter

Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att utveckla och förbättra verksamheten. När du talar om vad du tycker hjälper du oss att bli bättre!

Det är viktigt att veta

  • Det går bra att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter och klagomål.
  • Det är viktigt att du känner till att allt du skriver till kommunen blir en allmän handling. Många av våra allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag när allmänna handlingar blir hemliga och sekretessbelagda.
  • För att skydda dina personliga uppgifter kan i förekommande fall handlingen eller delar av den sekretessbeläggas, enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  • Observera att formuläret INTE går att använda vid överklagande av myndighetsbeslut.

Välj ett område

Lämna synpunkter via utskriven blankett

Kanske har du en anhörig som vill lämna in synpunkter, då kan du skriva ut någon av blanketterna nedan.

Förskola, skola och vuxenutbildning

Kultur och bibliotek

Omsorg, äldreboende och hemtjänst

Socialt stöd och rådgivning

Omsorg, äldreboende och hemtjänst - English version

Socialt stöd och rådgivning - English version

Hälsoskydd

Funktionsnedsättning

Teknisk kundtjänst

Här kan du felanmäla eller lämna synpunkter om trasig belysning, kommunens gator, parker, vatten och avlopp med mera.

Medborgarförslag

Genom medborgarförslag kan du som medborgare i Hudiksvalls kommun vara med och påverka det som händer i vår kommun.

Om personuppgifter

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050