Avgifter vid beställning av allmänna handlingar

  • Papperskopia sida 1-9: Ingen kostnad
  • Papperskopia 10 sidor eller mer: 55 kronor samt 2 kronor för varje sida utöver sida 10
  • Digital information som skrivs ut på papper: Samma avgift som för papperskopior
  • Upprätta ny betygshandling (då original inte finns bevarat): 400 kronor per betyg
  • Ingen avgift tas ut för allmänna handlingar som lämnas ut via e-post
  • Från 1 januari 2021 har kommunen möjlighet att ta betalt i förskott för kopior av allmänna handlingar

Utöver kostnad ovan tillkommer avgift för försändelsen då den väger mer än 20 gram. För känsliga handlingar innebär det Postens avgift för postförskott och för övriga handlingar portokostnad.