Val till EU-parlamentet

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. I Sverige är det val söndagen den 26 maj. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Vad är Europaparlamentet?

Det är medborgarna i EU-länderna som i allmänna val har röstat fram de ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Verksamheten är förlagd till Strasbourg och Bryssel. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 20 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

Om röstningen

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Du som har rätt att rösta i valet kommer att få ett röstkort i brevlådan några veckor före valet. På röstkortet står det var du kan rösta på valdagen. Om det inte passar att rösta i din vallokal på valdagen kan du istället rösta i någon av landets alla förtidsröstningslokaler. Om du förtidsröstar tar du med ditt röstkort till en förtidsröstningslokal. Om du inte fått röstkort cirka tre veckor före valet eller tappat det kan du begära ett dubblettröstkort från Valmyndigheten, på en förtidsröstningslokal alternativt från kommunens valnämnd (tel. 0650-195 74 eller kommunens servicecenter (tel. 0650 – 19 000 tonval 2).

Valdagen

Samtliga vallokaler i Hudiksvalls kommun kommer att hålla öppet för röstning mellan kl. 08.00 -21.00 valdagen den 26 maj. Om du röstar i vallokal ska du gå till den vallokal som står på ditt röstkort. Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du hör till.

Förtidsröstning

I Hudiksvall kan du förtidsrösta i Hudiksvall, Delsbo och Iggesund. Förtidsröstningen börjar den 8 maj och kan ske till och med valdagen den 26 maj. Den 26 maj sker förtidsröstning enbart på biblioteket, Kulturhuset, Hudiksvall.

Öppettider förtidsröstning

 • Delsbo – Ede skola, matsalen OBS! Ny lokal!
  Öppettider; 8 maj -25 maj
  Måndag – fredag kl.15.30-19, lördag kl.10-13.
 • Iggesund- Tryggebo Servicehus
  Öppettider; 8 maj -25 maj
  Måndag – fredag kl.15-19, lördag kl.10-13.
 • Hudiksvall – Biblioteket, Kulturhuset
  Öppettider: 8 maj -26 maj
  Måndag – torsdag kl.10-19, fredag kl.10-17 lördag-söndag kl.11.00 -14.00, söndag den 26 maj kl.8–21.

Rösta med bud

Du som inte kan ta dig till en val- eller röstningslokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder kan rösta med ett bud. Förutom budet behövs ett vittne, båda ska vara minst 18 år.

Du som betjänas av postens lantbrevbärare får också lämna valsedlar genom bud.

För att rösta med bud behövs särskilt material. Budröstningsmaterial kan beställas hos Valmyndigheten, Hudiksvalls kommuns valnämnd alternativt servicecenter eller hämtas i någon av vallokalerna på valdagen. Budröst få tidigast göras i ordning den 2 maj. Följande personer får vara bud:

 • Väljarens make och sambo och väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon,
 • De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter
 • Lantbrevbärare anställda av Posten AB
 • Anställda vid häkte eller en kriminalvårdsanstalt.

Ambulerande röstning

Du som inte kan ta dig till en val- eller röstningslokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder kan om du till exempel inte känner någon som kan vara bud rösta med ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

De ambulerande röstmottagarna har med sig namnvalsedlar för val till Europaparlamentet för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 % av rösterna i hela landet. Det finns också blanka valsedlar. Du behöver ha röstkort och en giltig id-handling.

Bokning av ambulerande röstmottagare ska ske minst 2 dagar före röstningen med undantag för valdagen där man kan boka till och med kl.12 på dagen. Bokning sker genom anmälan till kommunens valkansli (tel. 0650-195 74). Du kan också ringa kommunens servicecenter för att lämna meddelande (tel. 0650 - 19 000 tonval 2).

Om du behöver hjälp när du ska rösta i val- eller röstningslokal

Om du kan ta dig till en vallokal men inte själv kan göra i ordning din röst kan du ta hjälp av en röstmottagare i val- eller röstningslokalen eller av någon annan som du själv väljer. Det är alltid du som bestämmer om du vill ha hjälp och vem du i så fall tar hjälp av. Om du väljer att ta hjälp av en röstmottagare så får han eller hon inte berätta för någon annan hur du röstat. Alla röstningslokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i lokalen kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen. Kontakta en röstmottagare i den lokal du ska rösta.

För dig som är utomlands under valet

Du som vet att du kommer att vara utomlands och väljer att brevrösta kan beställa material från Valmyndigheten. En brevröst får tidigast skickas från utlandet 45 dagar före valdagen (11 april).

Onsdagsräkningen

Förtidsröster som kommer in till Valnämnden efter valdagen den 26 maj sammanräknas preliminärt onsdagen den 29 maj med början kl 9. Du kan delta om du önskar. Plats: Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall, plan 4, Sal: Biblioteket.

Valmyndigheten

Valmyndigheten som finns i Stockholm ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller ett IT-stöd för hela valadministrationen. I uppgifterna ingår också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. När länsstyrelserna har räknat alla rösterna fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda till riksdagen och Europaparlamentet.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Gävle är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om till exempel valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val. För val till kommun- och landstingsfullmäktige fördelar länsstyrelsen mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare. Länsstyrelsen administrerar partiernas valsedelsbeställningar vid val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Länsstyrelsen är dessutom ansvarig för utbildningen av valnämnderna i de kommuner som ligger inom länet.

Valnämnderna i kommunerna

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen. Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen veckan efter valdagen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050