Förvaltningar

Kommunens verksamhet styrs av olika nämnder. Nämnderna har förvaltningar som sköter verksamheterna. Förvaltningar består av en förvaltningsledning, verksamheter och enheter vilket också är kommunens chefsnivåer.

Resultatenhet

Enhet som är nollbudgeterad kallas resultatenhet och exempel på en skillnad mot intraprenader är att resultatenheten inte tar med sig över- eller underskott till nästkommande år.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050