Förvaltningar

Kommunens verksamhet styrs av olika nämnder. Nämnderna har förvaltningar som sköter verksamheterna. Förvaltningar består av en förvaltningsledning, verksamheter och enheter vilket också är kommunens chefsnivåer.

Norrhälsinge räddningstjänst, Plan- och bygglov och Norrhälsinge miljökontor är samlade i en förvalting.

Resultatenhet

Enhet som är nollbudgeterad kallas resultatenhet och exempel på en skillnad mot intraprenader är att resultatenheten inte tar med sig över- eller underskott till nästkommande år.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050