Vill du överklaga ett beslut från oss?

Om du berörs av beslutet och är missnöjd med detta så kan du överklaga det. I ditt överklagande ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
Överklagandet ska innehålla:

 • Namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad. Om du anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas.
 • Vilket beslut som överklagas.
 • Vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på.
 • Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning.
  Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd inom tre veckor räknat från delgivningstidpunkten för beslutet. Då beslutet delgivits genom kungörelse är delgivningstidpunkten två veckor efter det att beslutet fattades.

Skicka din skrivelse till:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
824 80 Hudiksvall

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen Gävleborg.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Vår telefontid till handläggare är kontorstid vardagar. Vår telefontid till administratörer är vardagar mellan 10-12. Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • Kontakta kommunen

  Servicecenter och växel

  servicecenter@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-190 00

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050