Närbild på en tallrik med mat, bröd, bestick och ett glas vatten samt ett glas mjölk på ett bord.

Kostenheten

God, nyttig och vällagad mat är viktigt oavsett om man är lite eller stor. Kommunens kostenhet erbjuder näringsriktiga måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi jobbar för att främja en god hälsa bland dem vi är till för och utgår från vår kostpolicy för förskola och skola samt äldreomsorg som följer livsmedelsverkets riktlinjer.

Vad kostar det?

För barn i förskolan och elever i grundskolan och gymnasieskolan är maten gratis. Maten på äldreboenden och om man har beviljad matdistribution i hemmet styrs av avgifter inom Social- och omsorgsförvaltningen för insatser enligt Socialtjänstlagen.

Hur mycket mat lagar vi varje dag?

  • 1750 portioner till 13 äldreboenden
  • 5000 portioner till 18 skolor
  • 2000 portioner till 27 förskolor

I kostenheten jobbar bland annat kockar, måltidspersonal och kostekonomer och vi serverar totalt 2 miljoner portioner varje år.

Våra kostpolicys

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till sidan Mat för äldre. Maten och måltiden inom äldreomsorgen har stor betydelse, inte bara för att tillgodose behovet av energi och näringsämnen, utan även för välmående, trivsel, gemenskap och njutning - läs mer här
Bildlänk till sidan Mat till skolor och förskolor. Vi vill att lunchen ska vara något man ser fram emot under dagen och bidra till att skapa bra matvanor för barn och elever. Måltiderna ska vara näringsriktiga och vi strävar efter att följa Livsmedelsverkets riktlinjer för bra måltider i skola, förskola och fritidsverksamhet - läs mer här

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050