Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunen styrs av förtroendevalda politiker. De är valda av av oss som bor i Hudiksvalls kommun och representera oss i kommunfullmäktige och andra politiska nämnder. I kommunen finns cirka 200 förtroendevalda.

De allra flesta tjänstgör som politiker på sin fritid. Men det finns några som är förtroendevalda på hel- eller deltid under en mandatperiod till exempel nämndsordförande, kommunalråd och oppositionsråd. Kommunstyrelsens ordförande är alltid också kommunalråd. Kommunal- och oppositionsråden har sina kontor i Guldsmeden, Hudiksvall.

Politikerna får betalt, arvode, för den tid de sitter i sammanträde och ersättning om de behöver vara borta från sitt jobb.

Kommunalråd

Kommunalråd Mikael Löthstam (S).

Mikael Löthstam (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0650-191 12 eller 070-625 53 39
E-post:  mikael.lothstam@hudiksvall.se
Tjänstegöringsgrad: 100% 

Kommunalråd Jonas Holm (M).

Jonas Holm (M) 
Tel: 0650-194 08 eller 070-328 94 06
E-post:  jonas.holm@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 50% 

Oppositionsråd

Oppositionsråd Caroline Schmidt (C).

Caroline Schmidt (C) 
Tel: 0650-191 34 eller 070-190 64 20
E-post:  caroline.johnsson@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 55%  

Oppositionsråd Patrik Nilsson (SD).

Patrik Nilsson (SD)
Tel: 0650-192 10 eller 072-552 71 22
E-post: patrik.nilsson@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 40%

Oppositionsråd Ulrica Högbergh (V).

Ulrica Högbergh (V)
Tel: 0650-19143
E-post: ulrica.hogbergh@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 30%