Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Inflytande och dialog

Invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Hudiksvalls kommun ger möjlighet för medborgaren eller invånaren att påverka genom exempelvis medborgarförslag, synpunktshantering, medborgardialoger, kund/brukarenkäter samt SCB´s medborgarundersökning.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050