Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Övergripande styrprocess

Kommunallagen säger att kommunen ska upprätta en budget för varje kalenderår och en plan för de nästkommande två åren. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin.

Processen för budget inklusive kommunfullmäktiges verksamhetsmål även kallad åtagandeprocess är beroende av ett antal övergripande delprocesser till exempel investeringsprocessen, lokalplaneringsprocessen, kompetensförsörjningsprocessen och uppföljningsprocessen.

Kommunen använder sig av ett årshjul för att illustrera start- och slutpunkter för övergripande processer för både politik och tjänstemän, av bilden framgår även tidsintervall när planering och uppföljning sker.

Illustration som visar kommunens årshjul. Kommunen använder sig av ett årshjul för att illustrera start- och slutpunkter för övergripande processer för både politik och tjänstemän, av bilden framgår även tidsintervall när planering och uppföljning sker.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050